KEM, Yapy 2012 Ystanbul Fuary’na katylacaktyr.  09 Kasım 2009

Kimya Endüstri Merkezi, geli?tirmekte oldu?u ürünlerini gerek yurtiçindeki ve gerekse yurtdy?yndan gelen kullanycylara tanytmak amacyyla, 02 – 06 Mayys 2012 tarihleri arasynda Tüyap Fuar Merkezi, Beylikdüzü/Ystanbul’da düzenlenen ülkemizin yapy/in?aat alanyndaki en kapsamly uluslar arasy fuary niteli?indeki 35. Uluslararasy Yapy 2012 Ystanbul Fuarynda 3. Hol 3523 No.lu standynda, yeni ürünlerini tanytacaktyr.


Okunma :686