KEM, Mersin-Tarsus OSB Teknoparky “TechnoScope” a   04 Nisan 2009

Yapy malzemeleri ve yapy/in?aat kimyasallary sektöründe, kullanycylara ça?da? ve yenilikçi ürünler sunma gayreti içinde olan Kimya Endüstri Merkezi, ar-ge faaliyetlerini daha verimli hale getirebilmek amacyyla Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer alan “TechnoScope” Teknoparky’na sunmu? oldu?u, Türkiye’de yeni bir ilk olaca?yna inandy?ymyz, projesi onaylanarak, Teknoparkta ar-ge faaliyetleri yürütme hakkyny kazanan ilk firma olmu?tur.


Okunma :727